Elke teelt floreert door het groeilichtsysteem van Climalux

Toepassing voor verschillende teelten

Elke situatie en elke teelt heeft zijn eigen lichtwensen. De full-led groeilichtsystemen met geïntegreerde verticale ventilatie zijn voor elke teelt geschikt en worden op maat uitgewerkt voor iedere opdrachtgever.

Het Climalux groeilichtsysteem is ontstaan in samenwerking met kwekers

Door nauw samen te werken met kwekers en diverse proeven uit te voeren met verschillende teelten, is het Climalux systeem uitgegroeid tot een van de meest toonaangevende full-led groeilichtsystem voor groente- en sierteeltgewassen.

De kenmerken van het Climalux Full-led groeilichtsysteem op een rij

De kleur van het licht, in combinatie met de verticale luchtbeweging, zorgt voor een optimaal microklimaat staat garant voor een topkwaliteit van de teelt.

Door de toepassing van CLX V1000 groeilampen wordt de groei van het gewas niet meer gehinderd door schadelijke factoren, waardoor uitval tot een minimum wordt beperkt en de productie per oppervlak toeneemt.

Natuurlijk leidt de toepassing van led-techniek al tot aanzienlijke besparingen, maar vooral de combinatie van groeilicht met het unieke ventilatiesysteem maakt het verschil. Door deze interne verticale luchtstromen wordt rond elke plant een stabiel klimaat gecreëerd, waardoor de vraag naar ventilatie van buitenaf en extra warmte drastisch wordt beperkt. Dat de CO2-uitstoot daardoor eveneens beduidend verminderd, is ook nog eens mooi meegenomen. De beheersing van het klimaat toont veel gelijkenissen met een geheel gesloten kassysteem.

De energie die de lamp voortbrengt wordt door het verticale ventilatiesysteem volledig benut. De luchtstroom gaat van bovenaf door het gewas en wordt gemengd met de koude lucht onderin, waardoor er een constante warmtestroom ontstaat die de temperatuur in de kas met enkele graden verhoogt, waardoor het gasverbruik afneemt.

Kunstmatige remstoffen zijn vaak nodig om de kwaliteit van een plant te waarborgen, maar hebben ook een negatief effect op het milieu en zijn sterk kostprijsverhogend. Intensieve proeven van teelten onder CLX V1000 groeilampen hebben aangetoond dat het gebruik hiervan geminimaliseerd kan worden en in sommige gevallen bleek het gebruik van remstoffen helemaal niet meer nodig. Het microklimaat dat wordt veroorzaakt door de combinatie van de lamp en de verticale luchtstroom, ligt hieraan ten grondslag.

Bij de ontwikkeling van de CLX V1000 groeilamp heeft Climalux energiebesparing als uitgangspunt genomen, zowel op gas als op elektriciteit. Niet alleen vanuit milieutechnisch oogpunt, maar ook om kosten te besparen en het rendement te verhogen.

De energie van de groeilamp wordt volledig benut: vijftig procent voor licht en vijftig procent voor warmte. Hierdoor is de Climalux lamp 25-30% zuiniger dan een HPS-armatuur en wordt een gasbesparing voor verwarming gerealiseerd van 35%.

Vanwege de traploze dimfunctie van de lamp kan zowel het licht als de ventilatie van de lampen automatisch en onafhankelijk van elkaar geregeld worden. Daardoor wordt er niet alleen een stabiele omgeving voor de plant gerealiseerd, maar is er ook minder energie voor nodig.

Teeltbeschadiging door insecten en schimmels wordt volledig tenietgedaan door de verticale luchtstroom rondom de plant in de ruimte daarboven. Hierdoor vindt er geen horizontale verspreiding plaats van insecten en schimmels en worden insecten omhoog ‘gezogen’ naar de voorzijde van de lamp, alwaar ze de hogere temperaturen veelal niet overleven. Op deze wijze kan het gewas zich nagenoeg insecten- en schimmelvrij ontwikkelen, resulterend in minder uitval.

Door de constante luchtstroom, stabiele temperatuur en gelijkmatige luchtvochtigheid krijgen ziektekiemen minder kans om zich ontplooien. Mocht een ziekte alsnog kans zien om een plant aan te tasten, dan wordt verspreiding tot een minimum beperkt tot de planten die zich binnen het microklimaat bevinden en is verwijdering van de aangetaste plant veelal voldoende om verdere uitval tegen te gaan.

Een groeilichtsysteem dat volledig aansluit op de wensen en teeltvisie van elke kweker

CLX V1000
Horticulture Control Unit (HCU)
Power Supply Unit (PSU)

Ervaar hoe Climalux voor u het verschil kan maken

Wilt u weten wat Climalux voor u kan betekenen? Neem contact op met ons voor een verhelderend gesprek of vraag een gratis lichtplan aan.