Grip op kasklimaat

Verticale luchtstroom

Natuurlijk leidt de toepassing van led-techniek al tot aanzienlijke besparingen, maar vooral de combinatie van groeilicht met het unieke ventilatiesysteem maakt het verschil. Door deze interne verticale luchtstromen wordt rond elke plant een stabiel klimaat gecreëerd, waardoor de vraag naar ventilatie van buitenaf en extra warmte drastisch wordt beperkt. Dat de CO2-uitstoot daardoor eveneens beduidend verminderd, is ook nog eens mooi meegenomen. De beheersing van het klimaat toont veel gelijkenissen met een geheel gesloten kassysteem.

Energiezuinig telen

Bij de ontwikkeling van de CLX V1000 groeilamp heeft Climalux energiebesparing als uitgangspunt genomen, zowel op gas als op elektriciteit. Niet alleen vanuit milieutechnisch oogpunt, maar ook om kosten te besparen en het rendement te verhogen.

De energie van de groeilamp wordt volledig benut: vijftig procent voor licht en vijftig procent voor warmte. Hierdoor is de Climalux lamp 25-30% zuiniger dan een HPS-armatuur en wordt een gasbesparing voor verwarming gerealiseerd van 35%.

Minder insecten

Teeltbeschadiging door insecten en schimmels wordt volledig tenietgedaan door de verticale luchtstroom rondom de plant in de ruimte daarboven. Hierdoor vindt er geen horizontale verspreiding plaats van insecten en schimmels en worden insecten omhoog ‘gezogen’ naar de voorzijde van de lamp, alwaar ze de hogere temperaturen veelal niet overleven. Op deze wijze kan het gewas zich nagenoeg insecten- en schimmelvrij ontwikkelen, resulterend in minder uitval.

Een groeilichtsysteem dat volledig aansluit op de wensen en teeltvisie van elke kweker

CLX V1000
Horticulture Control Unit (HCU)
Power Supply Unit (PSU)

Een Climalux tour door de kas

Toepassing voor verschillende teelten

Elke situatie en elke teelt heeft zijn eigen lichtwensen. De full-led groeilichtsystemen met geïntegreerde verticale ventilatie zijn voor elke teelt geschikt en worden op maat uitgewerkt voor iedere opdrachtgever.

Ervaar hoe Climalux voor u het verschil kan maken

Wilt u weten wat Climalux voor u kan betekenen? Neem contact op met ons voor een verhelderend gesprek of vraag een gratis lichtplan aan.