Door een sterker gewas hoeft er minder belicht te worden

Aangepaste lichtintensiteit

Vanwege de traploze dimfunctie van de lamp kan zowel het licht als de ventilatie van de lampen automatisch en onafhankelijk van elkaar geregeld worden. Daardoor wordt er niet alleen een stabiele omgeving voor de plant gerealiseerd, maar is er ook minder energie voor nodig.

Energiezuinig telen

Bij de ontwikkeling van de CLX V1000 groeilamp heeft Climalux energiebesparing als uitgangspunt genomen, zowel op gas als op elektriciteit. Niet alleen vanuit milieutechnisch oogpunt, maar ook om kosten te besparen en het rendement te verhogen.

De energie van de groeilamp wordt volledig benut: vijftig procent voor licht en vijftig procent voor warmte. Hierdoor is de Climalux lamp 25-30% zuiniger dan een HPS-armatuur en wordt een gasbesparing voor verwarming gerealiseerd van 35%.

Minder remstoffen

Kunstmatige remstoffen zijn vaak nodig om de kwaliteit van een plant te waarborgen, maar hebben ook een negatief effect op het milieu en zijn sterk kostprijsverhogend. Intensieve proeven van teelten onder CLX V1000 groeilampen hebben aangetoond dat het gebruik hiervan geminimaliseerd kan worden en in sommige gevallen bleek het gebruik van remstoffen helemaal niet meer nodig. Het microklimaat dat wordt veroorzaakt door de combinatie van de lamp en de verticale luchtstroom, ligt hieraan ten grondslag.

Onderzoeks resultaten

Er zijn diverse proeven gedaan met verschillende sierteelten. Voor de resultaten daarvan verwijzen wij u naar onze rapporten. Wilt u meer weten, neem dan contact op met onze specialisten.

Pluischrysant

Een groeilichtsysteem dat volledig aansluit op de wensen en teeltvisie van elke kweker

CLX V1000
Horticulture Control Unit (HCU)
Power Supply Unit (PSU)

Een Climalux tour door de kas

Toepassing voor verschillende teelten

Elke situatie en elke teelt heeft zijn eigen lichtwensen. De full-led groeilichtsystemen met geïntegreerde verticale ventilatie zijn voor elke teelt geschikt en worden op maat uitgewerkt voor iedere opdrachtgever.

Ervaar hoe Climalux voor u het verschil kan maken

Wilt u weten wat Climalux voor u kan betekenen? Neem contact op met ons voor een verhelderend gesprek of vraag een gratis lichtplan aan.