De opzet

HortiTech begeleidt de onderzoeken, waarbij verschillende commerciële telers zijn betrokken die de nodige praktische input geven. Deze telers komen tweewekelijks langs om de voortgang te bekijken en samen met Ary, de teeltman van HortiTech, aanpassingen te maken en in te spelen op de veranderingen. Naast de standaard aanwezige apparatuur wordt gebruikgemaakt van een aantal extra sensoren om de teeltcyclus te observeren. Hieronder vallen onder andere PAR, CO2 en Pointed Micro Climate sensoren van 30MHz, een sapstroommeter en stamdiameter sensor van 2Grow en een foto efficiëntie sensor van Sendot.

Tomaten- en komkommerteelt

In september 2020 is het onderzoek gericht op de tomatenteelt in het World Horti Center gestart. Hier zijn twee afdelingen ingericht met een tomatenras dat door de betrokken tomatenteler is aangeraden. Op de eerste afdeling tomaten wordt geteeld volgens de richtlijnen van de tomatenteler, dit wordt daarom gezien als het referentievak. Op de tweede afdeling wordt ingespeeld op hoe de planten reageren op de groeilampen en deze afdeling volgt dus een afwijkende koers ten opzichte van de tomatenteler. Door deze verschillen in aanpak kunnen snelle ontwikkelstappen worden gemaakt.

Met de komkommerteelt zijn op 1 oktober 2020 de eerste stappen gezet. Op deze afdeling wordt gestuurd op basis van een combinatie van de input van de betrokken komkommerteler en input vanuit de plant. Een andere aanpak dan in de tomatenteelt dus, waarbij ook snelle stappen kunnen worden gezet.

Online kennisevent 18 februari

Op 18 februari om 15.30 bent u welkom op het online kennisevent van Climalux. Hier komen verschillende sprekers aan het woord om de technische specificaties van de LED-groeilamp toe te lichten en de ervaring vanuit de praktijk met u te delen. Om deel te kunnen nemen aan dit online event is registratie vooraf noodzakelijk. Geef via de volgende link aan dat u aanwezig bent: http://eepurl.com/hcms5b.