Klimaat

Mede-eigenaar Chris Doelman geeft aan dat de beslissing voor deze groeilampen niet zomaar uit de lucht is komen vallen. “Wij hebben al jaren geteeld met een SON-T groeilichtsysteem”, aldus Doelman, “Maar we hebben toch gekozen voor het Climalux LED-groeilichtsysteem vanwege  de flexibiliteit in belichtingsintensiteit en de inzet die het systeem biedt in combinatie met de energie-efficiency van het systeem. Elke groeilamp is traploos schakelbaar voor licht en ventilatie en draagt bij aan een beter microklimaat. Daardoor kunnen wij per soort het klimaat beter sturen. En omdat de lampen op juiste wijze aan elkaar gekoppeld zijn in een totaalsysteem, vormen ze samen een cluster van klimaatcellen in de kas dat bijdraagt aan klimaatgelijkheid in de hele kas, wat garant staat voor aanzienlijke kostenbesparingen.”

Gerichte lichtinput

Doelman verwacht dat hij met het systeem exact die lichtinput kan leveren die nodig is op de juiste plek en op het juiste moment. Volgens hem kan de hoeveelheid zonlicht en buitentemperatuur elke dag anders zijn en met het systeem kan het lichtniveau worden aangevuld tot het optimale niveau voor een maximaal teeltresultaat. “Dimmen zonder energieverlies is van grote waarde voor het realiseren van die optimale lichtsom.”

Meerdere teeltstrategieën

Door de grote variatie in soorten en groeistadia van de gewassen in de kwekerij, is Doelman continu op zoek naar de juiste balans tussen assimilatie, verdamping en energie in de kas. “De teelt is complex, zodat één teeltstrategie voor de hele kas niet haalbaar is. Er wordt continu geschakeld

en daar moet je bedrijfsuitrusting dus ook aan kunnen voldoen. Er is veel creativiteit en aanpassingsvermogen in de teelt nodig en de anjers zijn in die zin ook een veerkrachtig gewas, waarop je meerdere teeltstrategieën kan loslaten. Het is met Anjers echt fijnmazig opereren, we hebben 110 soorten. Er staan soms meerdere soorten onder één tralieligger.” zegt Doelman.

Energievraagstuk

Anjerkwekerij Nieuwland streeft naar een fossielvrije productie. Vanwege de huidige ontwikkelingen op de energiemarkt staat het thema belichting enigszins ter discussie, zowel vanuit het perspectief van energieprijzen, alsook in relatie tot duurzaamheid. Voor Doelman is belichting een onderdeel van de totale puzzel die hij voor het bedrijf aan het uitwerken is op het gebied van energievoorziening. De ervaringen en nieuwe ontwikkelingen moeten daar op een positieve wijze aan gaan bijdragen.

De groeilamp

De CLX V1000 groeilamp is samengesteld uit een dimbare verlichtingsunit en een verticaal ventilatiesysteem, waardoor warmte en vocht gelijkmatig verdeeld wordt in een kas. De unit creëert een microklimaat rond elke plant, veroorzaakt door de regelbare verticale luchtbeweging in combinatie met de regelbare lichtintensiteit. Door de lampen op juiste wijze aan elkaar te koppelen in een totaalsysteem, vormen ze samen een cluster van klimaatcellen dat bijdraagt aan klimaatgelijkheid in de hele kas en garant staat voor aanzienlijke kostenbesparingen.

Het bedrijf

Climalux is een Nederlands bedrijf dat zich volledig richt op de ontwikkeling en productie van hoogwaardige groeilichtsystemen voor groente- en sierteeltgewassen op basis van Het Nieuwe Telen.  Alle systemen en onderdelen worden in eigen beheer ontwikkeld en in Europa geproduceerd. Voor meer informatie, ga naar www.climalux.nu.

Nieuwland

Anjerkwekerij Nieuwland is in 2001 opgericht door Ed Toussaint en Chris Doelman. In 2020 zijn twee compagnons tot de firma toegetreden: Arnoud Vooijs, verantwoordelijk voor verkoop en Mesut Arici, verantwoordelijk voor arbeid. Ed Toussaint is sindsdien verantwoordelijk voor teelt en Chris Doelman voor financiën, energie en innovatie. De ondernemers opereren vanuit de Nieuwlandsepolderweg in Hoek van Holland en beschikken over een modern kassencomplex van zo’n 28.000 m2. Voor de afzet werken zij samen met anjerkwekerij Martin Zwinkels onder de naam Divine Flowers.