Proeven in eigen beheer

“Belichting met het paarse licht, een combinatie van blauw en rood, wordt nog steeds toegepast in de internationale tuinbouw, maar met de toevoeging van groen licht tussen de 500 nm en 600 nm wordt er een betere balans gecreëerd tussen de rode en blauwe lichtbron, waardoor het paarse licht verandert in een full-spectrum lichtbron (met een daglicht kleur wit). Dat komt vooral omdat de lichtcombinatie van paars licht eigenlijk niet juist is en in sommige teelt processen, bijvoorbeeld in donkere periodes bij dag en nacht overgangen en bij lichtdichte omgevingen, kan leiden tot groeistoornissen.”, aldus Smits.

“Al in 2006 heb ik samen met plantfysiologen diverse proeven uitgevoerd met de toevoeging van groen licht in een full-spectrum LED  met verschillende lichtsamenstellingen. Nagenoeg alle proeven toonden aan dat groen licht gebruikt wordt voor een evenwichtigere belichting van rood en blauw licht. Het zorgt ook voor een grotere indringdiepte, vooral in de top van de plant, resulterend in een intense fotosynthese diep in het blad en het bladerdak, waardoor er een hogere gewasopbrengst wordt gerealiseerd.”

Verschillende proeven in het buitenland, zoals door de University of Nottingham in het VK en de University of Florida in de VS, laten gelijksoortige resultaten zien.

Balans tussen wortel en plantopbouw 

HortiTech, een praktijkonderzoeksbedrijf voor de tuinbouw uit Honselersdijk die veel onderzoek verricht voor kwekers en toeleveranciers, geeft aan dat groen licht (500nm – 600nm) ook zorg draagt voor een balans tussen de wortel- en plantopbouw. Volgens de onderzoekers wordt wortelaanmaak en plantopbouw normaliter via verwarmingsbuizen gerealiseerd, echter, bij enkele proeven hebben ze geëxperimenteerd met groen licht en zagen ze – in een aantal gevallen – een positief effect op het wortelgestel en plantopbouw. HortiTech benadrukt dat het effect van groen licht niet het hoofddoel was van het onderzoek en het effect ook niet verder is onderzocht.

Effect op paprika

Een recent onderzoek van Harrow Research and Development Centre, uit Canada en Fluence Bioengineering uit de VS, heeft aangetoond dat de toevoeging van groen licht vruchtgewicht en drogestofgehalte verbetert in paprika door grotere lichtpenetratie in het bladerdak.

Volgens de onderzoekers had de toevoeging van groen licht aan de recepten voor topverlichting over het algemeen geen invloed op het aantal geoogste vruchten, maar verhoogde wel het vruchtgewicht en drogestofgehalte. De toename van het vruchtgewicht varieerde met cultivars en percentages groen licht. Gezien de drastische toename van de lichtintensiteit diep in het bladerdak bij de toevoeging van groen licht aan het bovenste verlichtingsspectrum, wordt gesuggereerd dat de verbetering van deze lichte omgeving leidt tot een toename van het vruchtgewicht en het drogestofgehalte. Dit komt door de toename van de fotosynthetische activiteit en de daaropvolgende toename van de foto-assimilatietranslocatie van bladeren in de nabijheid van de vrucht. Deze studie toont dus aan dat de toevoeging van groen licht of breedspectrumverlichting een positief effect kan hebben op de vruchtkwaliteit bij gebruik tijdens de paprikaproductie in vergelijking met een traditioneel rood en blauw spectrum vanwege het vermogen om diep in het bladerdak door te dringen.

Over het onderzoek wordt ook gepubliceerd in ‘Scientia Horticulturae’ Volume 304, dat verschijnt op 15 oktober 2022. Bekijk hier meer over de publicatie. 

Groeilamp

Het spectrum van de CLX V1000 groeilamp maakt gebruik van groen licht en is samengesteld uit een dimbare verlichtingsunit en een verticaal ventilatiesysteem, waardoor warmte en vocht gelijkmatig verdeeld wordt in een kas. De unit creëert een microklimaat rond elke plant, veroorzaakt door de verticale luchtbeweging in combinatie met de regelbare lichtintensiteit. Door de lampen op juiste wijze aan elkaar te koppelen in een totaalsysteem, vormen ze samen een cluster van klimaatcellen dat bijdraagt aan klimaatgelijkheid in de hele kas en garant staat voor aanzienlijke kostenbesparingen.