Resultaten

Gedurende een vastgestelde periode werden een aantal CLX V1000 groeilampen geïnstalleerd voor de teelt van hortensia’s, om het effect van de groeilamp op het gewas te monitoren. De opkweek van de hortensia’s voor deze proef heeft op een andere locatie plaatsgevonden. Op de proeflocatie hoefden ze alleen nog maar vijf bladparen en een bloem te produceren.

De proef werd uitgevoerd in een kasafdeling van 2.000m2 in combinatie met twee andere teelten: bougainville en Franse geraniums. De afdeling werd klimatologisch en water-technisch afzonderlijk gestuurd. In totaal werd de afdeling voorzien van 144 CLX V1000 groeilampen. De proef heeft volgens de onderzoekers aangetoond dat de verticale luchtbeweging vanuit de groeilamp leidt tot minimaal gebruik van remstoffen en een stevigere plant, die gelijkmatiger in bloei komt.

De groeilamp

De CLX V1000 groeilamp is samengesteld uit een dimbare verlichtingsunit en een verticaal ventilatiesysteem, waardoor warmte en vocht gelijkmatig verdeeld wordt in een kas. De unit creëert een microklimaat rond elke plant, veroorzaakt door de verticale luchtbeweging in combinatie met de regelbare lichtintensiteit. Door de lampen op juiste wijze aan elkaar te koppelen in een totaalsysteem, vormen ze samen een cluster van klimaatcellen dat bijdraagt aan klimaatgelijkheid in de hele kas en garant staat voor aanzienlijke kostenbesparingen.