Door de jaren heen zijn vele lichtbronnen op basis van LED ontwikkeld, gebouwd en getest voor verschillende gewassen in de glastuinbouw. De eerste stap werd gezet in 2006 vanuit het oogpunt van de wetenschap. Deze lichtbron behaalde echter geen optimaal resultaat in de praktijk. De behuizing was te groot, de efficiëntie te laag en er kwam energieverspilling bij kijken.

Input vanuit de praktijk

De afstand tussen de ontwikkelaars en de kwekers bleek te groot in dit ontwikkelingsproces om tot een lichtbron te komen waar beide partijen blij mee zouden zijn. Om deze afstand te overbruggen werden kwekers betrokken bij proeven in Demokwekerij Westland, waar zijn actief inbreng konden geven. Hieruit bleek dat de kwekers duidelijke wensen hadden:

  • De kwekers wilden geen veredelde straatlantaarn, maar een lichtbron die efficiënte interactie had met het daglicht en dus afgestemd kon worden op het gewas. Daarnaast was er een wens om de lichtbron te kunnen dimmen in plaats van te werken met een dambordschakeling.

  • De groeilamp moest zoveel mogelijk licht uitstralen binnen het lichtspectrum van de plant in een kleine behuizing. Dit om de schaduwplek zo klein mogelijk te houden en minimale lichtonderschepping te hebben.

  • De ventilatoren voor de koeling van de armatuur moesten worden ingezet voor de verwarming van de plantkoppen in de winter. In de zomer moesten ze juist worden ingezet voor koeling.

  • De onderhoudskosten per vierkante meter moesten minimaal zijn.

  • De groeilamp moest gekoppeld kunnen worden aan de tuinbouwcomputer.

De zoektocht werd vervolgd

Met deze kennis op zak, werd de lamp in de jaren die volgden verder geoptimaliseerd. Het was niet gelijk een schot in de roos, met lichtbronnen die niet aan de standaarden voldeden. Vooruitgang werd geboekt met de voorganger van CLX V1000. Deze werd onder andere in de tomatenteelt in de praktijk ingezet, waar te zien was dat veel meer opbrengst per vierkante meter kon worden behaald. Dit gaf de aanleiding om de lichtbron verder te optimaliseren.

Uitvoerig testen

Door middel van trial and error en in goede samenwerking met kwekers is de lichtbron CLX V1000 tot stand gekomen. De kennis die in de afgelopen 10 jaar is vergaard, vormt de basis voor de huidige armatuur. Én na uitvoerig testen is de lichtbron nu klaar om de markt op te gaan.